Stötvågsbehandling – Shockwave Therapy på Spinex mitt i Stockholm!

Som ett komplement till den manuella naprapatbehandlingen erbjuder vi även Stötvågsbehandling eller Shockwave Therapy.
Stötvåg är en välbeprövad och vetenskapligt bevisad behandlingsmetod på en mängd skador i kroppens senor, ligament och muskler. 

Stötvågkollage