Effektivare och billigare vård med naprapati som ett vårdval.

En ny hälsoekonomisk utvärdering visar att ett vårdval som omfattar specialiserad manuell terapi i form av naprapati skulle kunna ge både avsevärda kostnadsbesparingar och bättre hälsoeffekter.
Studien omfattade oprioriterade ortopediska öppenvårdspatienter, det vill säga patienter som stod i kö för att träffa ortopedspecialist och som inte var aktuella för kirurgi.

Större behandlingseffekter och lägre kostnader när naprapater behandlar patienter i vårdkö till ortopedi
Den första hälsoekonomiska utvärderingen av behandlings- och kostnadseffekter avseende manuell behandling för oprioriterade öppenvårdspatienter med muskuloskeletala besvär som inte skall behandlas med kirurgi och som står i kö till ortoped är nu publicerad i Clinical Journal of Pain. Studien baseras på en tidigare publicerad artikel som visar att naprapati var mer effektivt än ett konventionellt ortopediskt omhändertagande. Resultaten av den nya hälsoekonomiska utvärderingen visar att naprapati också är ett billigare alternativ.

Medelkostnaden för en patient hos naprapat knappt 40% av kostnaden för konventionellt ortopediskt mottagande 
I studien var medelkostnaden för en patient i kontrollgruppen (omhändertagande av ortoped) 14 298 kronor medan motsvarande kostnad för en patient i experimentgruppen (omhändertagande av naprapat) var 5427 kronor. De dyraste insatserna i studien var operation och sjukgymnastik.
Den enskilt vanligaste insatsen i patientgruppen som fick ett ortopediskt omhändertagande var sjukgymnastik som 33% av patienterna i gruppen remitterades till.

Behandlingen effektivare hos naprapat på lång sikt
Efter 12 månader fick fortfarande cirka 33% i kontrollgruppen sjukgymnastik. Motsvarande siffra för experimentgruppen som från början fick behandling hos naprapat var 2%. Dessa 2% hade på eget initiativ valt att få massage.

Ovanligt med behandlingsmetoder som är både mer effektiva och mindre kostnadskrävande
I hälsoekonomiska studier är det vanligt att en viss behandlingsmetod visar sig effektivare men dyrare än andra men i denna studie påvisades alltså att naprapati var ett såväl mer effektivt som billigare alternativ.