Naprapati

Kort om Spinex och naprapati:
Spinex erbjuder professionell och personlig behandling av legitimerade naprapater.
Privatpersoner, företag och försäkringsbolag har under mer än 10 år anlitat oss för
behandling av:

– Rygg- och nackbesvär
– Muskel- och ledbesvär
– Arbets- och idrottsskador

Vi behandlar på Spinex klinik, Kungsgatan 50 (vid Hötorget i Stockholm) eller direkt på arbetsplatsen.
För att boka tid på kliniken, klicka här.
För naprapati på arbetsplatsen, kontakta oss för offert.

 

Naprapatikollage

 

Mer om naprapati:

Svenska Naprapatförbundet
Naprapathögskolan

En manuell behandlingsform för bättre funktion och rörlighet i hela kroppen.
Naprapaten behandlar både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn, där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är själva kärnan i naprapatin. En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, som massage och stretching. Vid behov används även olika typer av elbehandlingar, som t ex ultraljud och TENS. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.

Vid sidan om beredskap för akuta vårdinsatser ryms även en rad förebyggande och rehabiliterande åtgärder inom ramen för denna breda manuella behandlingsform.

Vilka besvär behandlar en naprapat?
En naprapat förebygger, utreder och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår smärta. Exempel på smärttillstånd, som med gott resultat behandlas av naprapater, är nackspärr, spänningshuvudvärk, musarm, tennisarmbåge samt skulder-, axel-, ländryggs-, ischias-, knä-, hälsene- och käkledsbesvär.

Naprapatens professionella omhändertagande, baserat på helhetssyn och en brett upplagd behandling, ger en effektiv smärtlindring för patienten. Därigenom möjliggörs en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket i sin tur gör naprapati intressant även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Först ta bort smärtan. Sedan se till att den inte kommer tillbaka.
Behandlingen syftar primärt till att minska smärtan och återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet. Därefter läggs vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som till exempel muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Det senare görs med individuellt anpassade träningsprogram, råd om arbetsställningar och i vissa fall utförs även arbetsplatsanalyser. Sammantaget gör detta naprapatin till ett mycket effektivt behandlingssystem där man först minskar smärtan, sedan återställer funktionen och slutligen ser till att förebygga framtida besvär.