Idrottsskador

Sedan år 2000 har vi hjälpt idrottare på alla nivåer att komma tillbaka till sin idrott.
I början av våra karriärer jobbade vi under flera år i olika fotbollslag och samlade där på oss mycket kunskap och stor erfarenhet av undersökning, behandling och rehabilitering av idrottsskador.
Vidare har vi genom åren hjälpt både individuella idrottare och lag på högsta elitnivå, främst svenska alpina landslagen som vi följt på träningsläger, världscup, VM och OS.

För länge sedan delade man ofta in idrottsskador i två olika kategorier, overload och overuse, och det kan man fortfarande göra i de flesta fall.

Overload- uppkommer plötsligt i samband med hög belastning eller trauma. Exempelvis fotledsstukning eller muskelbristning vid en maximal ansträngning.

Overuse- efter långvarig överansträngning och ofta efter någon typ av förändring i träningen, exempelvis ökad dos, nytt underlag eller ny träningsform. Exempel på skada kan vara så kallat löparknä eller tennisarmbåge.

Vi behandlar och rehabiliterar fortfarande elitidrottare men huvuddelen av de idrottsskador vi ser idag på kliniken är motionärer som hindras i sin träning på grund av smärta i leder och muskler.
Här kan vi ofta kombinera vår erfarenhet från elitidrotten med den traditionella naprapatbehandlingen vi dagligen utför på kliniken.

Vi hjälper dig att snabbt komma tillbaka till din träning genom att vi identifierar den bakomliggande orsaken till att du fått din skada, korrigerar orsaken och lägger upp en rehabplan med effektiv behandling kombinerat med ett personligt träningsprogram.
Rehabplanen hjälper dig att få bästa möjliga läkning och att på så kort tid som möjligt komma tillbaka till din träning.