Massage

Hippokrates, läkekonstens fader, skrev på 500-talet f Kr ”Läkaren måste kunna många ting, men i första hand massage… för massage kan strama upp en led som är för slapp och lösa upp en led som är för stel”.

Kort om Spinex och massage:
Spinex erbjuder klassisk massage för privatpersoner och företag i Stockholm.
Vi behandlar på Spinex klinik, Kungsgatan 50, vid Hötorget i Stockholm eller direkt på arbetsplatsen.

För att boka tid på kliniken, klicka här.
För massage på arbetsplatsen, kontakta oss för offert.

Massage3-2014

 

Mer om massage:

Massör
En massör arbetar med massage och muskeltöjningar i friskvårdande syfte men kan även behandla lindrigare besvär som uppstått pga muskelspänningar. Med friskvårdande syfte menas att förebygga och motverka spänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid senare tillfälle. En massör jobbar enbart med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler).

Massageterapeut
En massageterapeut har mer kunskap än massören i sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktionsdiagnostik och behärskar förutom massage och muskeltöjningar, ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder. En massageterapeut kan, förutom det en massör kan, jobba direkt med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten. En massageterapeut jobbar, liksom en massör, enbart med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler).

Massagens goda effekter
Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt. Massage kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang.

De positiva fysiska och mentala effekterna är många:
Gör spända muskler mjuka och elastiska
Ökar blodcirkulationen i musklerna
Ökar lymfcirkulationen Stärker immunförsvaret
Har en avslappnande effekt på kroppen
Ger en djupare och lugnare andning
Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt
Ökar utsöndringen av vätska och slaggprodukter i kroppen
Ger en ökad kroppskännedom Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar
Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang
Motverkar spänningar vid smärttillstånd
Motverkar stress
Har en lugnande effekt på nervsystemet
Ökar vår koncentrationsförmåga
Ökar kroppens allmänna välbefinnande

När bör man undvika massage?
Massage ska inte ges vid:
Feber och infektioner
Uttalad benskörhet
Primär eller sekundär tumör i kotpelare eller ryggmärg
Akuta skador
Akuta inflammationer
Färska frakturer
Reumatisk sjukdom i halsrygg
Skelettinfektioner
Akut trauma mot kotpelaren

Konsultera alltid läkare innan du väljer massage som behandling vid:
Blödarsjuka
Hjärtkärlsjukdomar
Kärlproblem som åderbråck, proppar, åderförkalkning och inflammation i kärl
Oförmåga till avspänning
Öppna sår och variga processer
Kraftiga eksem