Stötvågsbehandling (Shockwave Therapy)

Stötvågsbehandling (Shockwave Therapy) är en säker, väldokumenterad och vetenskaplig behandlingsform som är ett bra komplement till den manuella behandlingen.  Stötvågsbehandling har visat goda resultat på bland annat muskler, senor och senfästen.

 

 

Stötvåg kan användas vid behandling av:
-Kalkaxel
-Tennisarmbåge, lateral epicondylalgi
-Hälseneproblematik
-Hälsporreliknande besvär, plantarfasciit
-Benhinneproblematik
-Höftbesvär, trocanterit
-Hopparknä
-Löparknä

Hur går det till?
Som vanligt är det viktigaste att först ställa rätt diagnos. Själva behandlingen tar inte så lång tid, ca 5-10 minuter och rekommenderas i de flesta fall att upprepas mellan 3-5 behandlingar.

När bör man inte stötvågsbehandla?
-Om du har fått kortisoninjektion i skadeområdet den senaste månaden
-Vid neurologiskt eller vaskulärt nedsatt funktion i området
-Vid cancer
-Vid graviditet
-Vid blödningssjukdom eller vid intag av starkare blodkoagulationsmedicin t ex Fragmin eller Waran. Fokuserad stötvågsbehandling ska normalt inte ges vid behandling med acetylsalicylsyra (Trombyl) eller hög dos omega-3 fettsyror
-Vid akut inflammation i behandlingsområdet

Forskningsrapporter för dig som vill fördjupa dina kunskaper:
Med tibiaesyndrom: ajs.sagepub.com/content/38/1/125.short
Kalkaxel: ptjournal.apta.org/content/86/5/672.full
Plantarfasciit: www.weil4feet.com/research/presentations/eswt-plantar-fasciitis.pdf
Achillestendinopati: ajs.sagepub.com/content/34/5/733.short